Rwandas utrikesminister besöker Finland

Utrikesminister Pekka Haavisto träffar Rwandas utrikesminister Vincent Biruta i Helsingfors den 6 oktober.

Ministrarna ska diskutera de bilaterala relationerna mellan Finland och Rwanda, regionala frågor och det multilaterala samarbetet. De ekonomiska relationerna mellan länderna fördjupas genom att ministrarna undertecknar ett samförståndsavtal om handel och investeringar. Med utrikesminister Biruta följer en affärsdelegation till Finland.

”Rwanda är en viktig partner för Finland i Afrika bland annat när det gäller arbetet mot klimatförändringarna. Vårt samarbete kring cirkulär ekonomi framskrider och Rwanda har nyligen anslutit sig till finansministrarnas klimatkoalition. Vi vill fortsätta detta arbete tillsammans. Också när det gäller våra handelsrelationer finns det många möjligheter som tjänar samma mål”, säger utrikesminister Haavisto.

Ytterligare information: 
Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 492, och Theresa Zitting, enhetschef, enheten för Afrikas horn och östra Afrika, tfn 0295 351 330

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi