Begränsad mottagning av visumansökningar vid ambassaderna

Enligt beslut av statsrådet trädde nya bestämmelser om begränsningen av inresa i Finland i kraft den 10 augusti. I de fall gränskontrollen vid de yttre gränserna fortsätter, räknas returtrafik och annan nödvändig trafik för personer som är bosatta i Finland eller i någon annan EU- eller Schengenstat till de tillåtna grunderna för inresa. Från och med den 10 augusti räknas också ett etablerat parförhållande som en nödvändig orsak till inresa och en grund för att söka visum.

Schengenvisum beviljas endast för kortvariga besök. Grunderna för beviljande av visum har inte ändrats. Om du söker om visum på basis av ett etablerat parförhållande ska du utöver de övriga obligatirska bilagorna också bifoga en fritt formulerad skriftlig redogörelse för parförhållandet.

Visumansökningar av dessa specialgrupper tas emot vid Finlands ambassader och konsulat i den mån coronapandemin tillåter. Finland har ambassader där det för närvarande är omöjligt att ta emot visumansökningar, antingen på grund av de lokala myndigheternas bestämmelser och restriktioner eller för att kundernas och personalens hälsa måste skyddas. Situationen varierar mycket från land till land och kan förändras plötsligt.

Den som vill ansöka om visum ska vara i direkt kontakt med den finska beskickning som sköter inresetillstånd i landet. Läs mer på ambassadens webbplats om hur du lämnar in en visumansökan.