De nordiska samarbetsministrarna samlas på Åland

De nordiska samarbetsministrarna sammanträder i Mariehamn under ledning av minister Thomas Blomqvist den 13–14 september 2021. Under mötet bereder ministrarna ministerrådets budget för 2022 och diskuterar de nordiska gränshindrens tillstånd med Gränshinderrådet. Det fjärde samarbetsministermötet under Finlands ordförandeskap ordnas i nära samarbete med Åland och uppmärksammar Ålands 100-årsjubileum som självstyrande område.

Vid sitt möte bereder ministrarna Nordiska ministerrådets budget för 2022 och diskuterar målen för hållbar utveckling i det nordiska samarbetet. Visionen för det nordiska samarbetet är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region.

 

Gränshinderrådet, med ordförande Kimmo Sasi, besöker ministerrådets möte. Avsikten är att diskutera grunden för gränshinderarbetet under de kommande åren och ta itu med de aktuella utsikterna för gränshinderarbetet. Arbetet försvåras just nu av begränsningarna som införts på grund av pandemin, som särskilt försvårat medborgarnas vardag.

 

Ministrarna får också ta del av en översikt över det nordiska samarbetet under pandemin, som fungerar som grund för fortsatta åtgärder och utveckling av nya samarbetsmodeller för kommande kriser. Mötet gästas av utredningsmannen Jan-Erik Enestam, som på uppdrag av samarbetsministrarna håller på att utreda hur samarbetet kan stärkas i kristider.

 

Vid mötet diskuteras också hur ministerrådets sekretariats ekonomi- och projektförvaltning ska stärkas.Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet 2021. Ordförandeskapet genomförs i nära samarbete med Åland, som i år firar 100 år av självstyre. Mötet ordnas med beaktande av gällande coronarestriktioner.

Programmet för Finlands ordförandeskap kan läsas som digital publikation(Länk till en annan webbplats.).

 

Ytterligare information:

Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.