De nordiska länderna satsar ytterligare 350 miljoner euro på klimatarbetet i utvecklingsländer

Finland, Island, Norge, Sverige och Danmark har beslutat stärka Nordiska utvecklingsfonden (Nordic Development Fund, NDF) med ett tilläggskapital på 350 miljoner euro. Finlands andel av utvecklingsfondens kapitalökning är 58,1 miljoner euro.

Fonden främjar bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen i synnerhet i de minst utvecklade länderna och i bräckliga stater.   

Nordiska utvecklingsfondens verksamhet fokuserar på Afrika. Åren 2021 - 2025 kommer minst 60 procent av fondens finansiering att riktas till Afrika söder om Sahara. Minst hälften av finansieringen åren 2021 – 2025 reserveras för projekt som förbättrar anpassningen till klimatförändringen. 
Att främja jämställdheten mellan könen är ett viktigt genomgående tema i Nordiska utvecklingsfondens verksamhet.    

- Jag är stolt över att Finland har drivit på en kapitalökning i Nordiska utvecklingsfonden. Jag anser att detta är en viktig milstolpe i det nordiska samarbetet. Kapitalökningen visar också hur tänkesättet Build Back Better and Greener som lanserats av de nordiska länderna omvandlas till handlingar. Tillsammans har vi möjlighet att minska fattigdomen och bekämpa klimatförändringen. Det väsentliga i NDF:s verksamhet är också att främja kvinnors ställning i fattiga länder, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Behovet av kapitalökning är nu särskilt stort  eftersom det finns en risk för att 150 miljoner människor kommer att hamna i extrem fattigdom på grund av coronapandemin. Efter pandemin är det dock samtidigt möjligt att ta fram nya och hållbarare klimatlösningar. 
Utvecklingsfonden har målet att uppmuntra andra finansiärer, både offentliga och privata, att delta i innovativa klimatprojekt. NDF finansierar bland annat vind- och solkraftsprojekt. 

Klimatförändringen ökar översvämningsriskerna, och därför har NDF  finansierat till exempel reparationen av översvämningssystemen i Rwandas huvudstad Kigali. Ytterligare har NDF förbättrat kustområdenas anpassningsförmåga i Västafrika. 

Nordiska utvecklingsfonden som inrättades 1989 har sitt huvudkontor i Helsingfors. Förra kapitalökningen skedde år 2000.

Mer information 

  • Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 350 528
  • Pekka Hirvonen, enhetschef, enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn 050 439 1326
  • Johanna Pietikäinen, inspektör, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn 040 480 6064

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.