Nordiska ministerrådet fryser samarbetet med Ryssland

Nordiska ministerrådet fryser samarbete med Ryssland och Belarus. Beslutet har tagits som en reaktion på Rysslands militära angrepp på Ukraina.

(Den ursprungliga nyheten har publicerats på Nordiska samarbetets hemsida: Norden.org(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster))

De nordiska samarbetsministrarna fördömer å det kraftigaste den oprovocerade, folkrättsstridiga och illegitima ryska invasionen av Ukraina. Rysslands handling är ett angrepp på den europeiska säkerhetsstrukturen. De nordiska länderna står samlade i solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket.

Nordiska ministerrådet har därför beslutat att omedelbart göra ett uppehåll i allt samarbete med Ryssland och Belarus. De nordiska samarbetsministrarna står enade bakom beslutet. Det innebär att program, projekt och aktiviteter i Ryssland och Belarus avbryts tills vidare.

"Rysslands militära angrepp på Ukraina gör det helt omöjligt att fortsätta ett samarbete under de rådande omständigheterna. Nordiska ministerrådets samarbete i Ryssland har pågått sedan 1995. Det har lett till hundratals projekt inom områden som hälsa, klimat och miljö, forskning, journalistik och media, men även möten mellan nordiska och ryska parlamentariker. Samarbetet har hela tiden haft som mål att bygga tillit, ömsesidig förståelse och utveckling i regionen", säger de nordiska samarbetsministrarna.

Trots flera bakslag har Nordiska ministerrådet lyckats upprätthålla en kontakt till Ryssland medan andra har utestängts. Programmen har fokuserat på folk-till-folk-samarbete och har varit ett värdefullt stöd för det ryska civilsamhället.

Det Nordiska ministerrådet gör, tillsammans med resten av världssamfundet, är att sända en tydlig signal till den ryska regeringen. Denna förklaring är riktad mot den ryska regeringen och inte mot det ryska folket, understryker samarbetsministrarna.

Alla nyheter om Rysslands attack mot Ukraina