Nordiska ministerrådet söker nya organisationer i sitt civilsamhällesnätverk

Ansök om medlemskap senast den 1 mars 2023 och var med och forma framtidens hållbara Norden.

Nätverket samlar 40 representanter från civilsamhällesorganisationer i de nordiska länderna och självstyrande områdena med ambitionen att bidra till ett hållbart och integrerat Norden.

Nordic Civ utgör en fristående plattform för samverkan mellan Nordic Civs medlemmar och nyckelaktörer i det nordiska samarbetet så som Nordiska Ministerrådet och Nordiska rådet.

Nätverket är tvärsektoriellt sammansatt utifrån olika parametrar, såsom tematiskt fokus och geografisk representation.