De nordiska och de baltiska utrikesministrarnas gemensamma uttalande

De nordiska och de baltiska staternas utrikesministrar och statssekreterare kom den 16 mars överens om samarbeta för att hjälpa sina medborgare att återvända hem.

 

 

Nordiskt-baltiskt utrikesministermöte den 16 mars 2020, videokonferens

Gemensamt uttalande

Sveriges, Danmarks, Finlands, Islands, Litauens, Lettlands och Estlands utrikesministrar samt Norges statssekreterare diskuterade idag under en videokonferens insatserna mot coronavirusets spridning.

Ministrarna och statssekreteraren betonade vikten av nära samordning och samarbete, och

  • framhöll sin vilja att samverka för att säkerställa genomresa för medborgare i EU och EES som är på återresa till sitt hemland, om nödvändigt genom att upprätta transitkorridorer
  • beslutade att upprätta ett nätverk av konsulära chefer för att utbyta information, bästa praxis och eventuellt vidta praktiska åtgärder för att hjälpa medborgare och permanent bosatta i sina länder att återvända hem
  • noterade inverkan på ekonomierna och betonade vikten av fri rörlighet för varor, inklusive medicinsk utrustning, och av att hålla fraktrutter öppna, för att säkerställa den inre marknadens fortsatta funktion.