<img src="http://seuranta.finland.fi/piwik/piwik.php?idsite=4&amp;rec=1" style="border:0" alt="">
Hoppa till innehåll

De nordiska och afrikanska ländernas utrikesministrar samlas i Helsingfors

Utrikesminister Pekka Haavisto står värd för de nordiska och afrikanska ländernas utrikesministermöte den 13–15 juni. Utöver de nordiska ländernas utrikesministrar har 25 afrikanska länders ministrar bjudits in till mötet.Deltagarna ska diskutera frågor som rör fred och säkerhet, hållbara samhällen, bekämpning av klimatförändringar och samarbete i multilaterala forum. I samband med mötet ordnas också en diskussion mellan utrikesministrarna och ungdomsdelegater.

”Fint att vi äntligen kan ordna ett fysiskt möte och får träffa varandra ansikte mot ansikte. Detta informella möte ger oss en värdefull chans att byta åsikter på många områden och stärker vårt samarbete såväl bilateralt som multilateralt. Det behöver vi särskilt i det rådande världsläget”, säger utrikesminister Haavisto.

Det första utrikesministermötet mellan nordiska och afrikanska länder ordnades 2001 på initiativ av Sveriges framlidna utrikesminister Anna Lindh. Det föregående mötet ordnades 2019 i Tanzania.

Mer information

  • Claus Lindroos, biträdande avdelningschef, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn 0295 351 234
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.