Utrikesministrarna från de nordiska länderna, de baltiska länderna och Visegrádgruppen samlas i Finland

Finland samordnar de nordiska och de baltiska ländernas samarbete (NB8) i år. NB8-länderna håller ett utrikesministermöte den 15 september på Vanögård i Tavastehus. I samband med detta ordnas ett gemensamt möte mellan NB8-länderna och Visegrádgruppen (V4) på utrikesministernivå den 14 september. Till Visegrádgruppen hör Ungern, Polen, Slovakien och Tjeckien.

Det är nionde gången som denna sammansättning (NB8 + V4) sammanträder, och första gången den sammanträder i Finland. Mötet leds av utrikesminister Pekka Haavisto och ordföranden för V4, Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó. Under mötet diskuteras frågor som berör regionens återhämtning, till exempel energiomställningen och klimatdiplomatiska frågor, och aktuella internationella frågor, bland annat gällande västra Balkan, Belarus och Afrika. 

I NB8-sammansättningen behandlas under ledning av utrikesminister Haavisto bland annat läget i Afghanistan, aktuella FN- och OSSE-ärenden samt det genomgående temat för Finlands ordförandeskap: hur länderna ska dämpa de samhälleliga konsekvenserna av coronakrisen, bland annat ur klimatförändringarnas perspektiv. Det årliga NB8-utrikesministermötet är en viktig del av samarbetet mellan de nordiska och de baltiska länderna. 

”Det gläder mig att jag åter får träffa ministrarna ansikte mot ansikte. De här samarbetskonstellationerna erbjuder en viktig arena för utbyte av åsikter och erfarenheter mellan de deltagande länderna”, säger utrikesminister Haavisto.

Ytterligare information:
Anu Konttinen, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 323
Nicola Lindertz, enhetschef (NB8+V4-mötet), tfn +358 295 350 316
Katja Kalamäki, enhetschef (NB8-mötet 15.9), tfn +358 295 351 518

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.