Nordmakedoniens vice premiärminister Osmani besöker Finland

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 399/2019
13.8.2019

Nordmakedoniens vice premiärminister och minister för Europafrågor Bujar Osmani besöker Finland den 15 augusti. Under sitt besök träffar minister Osmani Europaminister Tytti Tuppurainen och utrikesminister Pekka Haavisto. Nordmakedoniens EU-närmande är ett centralt tema för besöket.

Den makedonska namnkonflikten med Grekland fick sin lösning i fjol efter att ha pågått i närmare 30 år. EU-medlemsländerna ska i oktober fatta beslut om anslutningsförhandlingar ska inledas med Nordmakedonien och Albanien. Vid mötet i Finland behandlas även andra aktuella frågor, bland annat Finlands EU-ordförandeskap och det regionala läget på västra Balkan.

Ytterligare information: Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 045 679 1717 (Europaministern), samt Miia Rainne, diplomatisk rådgivare, tfn 0295 351 421, och Keijo Karjalainen, ambassadråd, tfn 0295 352 030 (utrikesministern)