Pekka Voutilainen ambassadör i Doha

Vid presidentföredragningen fredagen den 14 januari utnämnde republikens president utrikesrådet Pekka Voutilainen till chef för Finlands ambassad i Qatar.

Pekka Voutilainen

Voutilainen har sedan juni 2020 arbetat med ett projekt vid utrikesministeriet för att se över de tematiska ambassadörernas uppgifter och arbetssätt, den så kallade Business to Government-plattformen. Voutilainen var ambassadchef i Ankara 2018–2019 och i Riad 2014–2018, med ackreditering i Kuwait, Oman och Jemen. Han var ställföreträdande ambassadchef i New Delhi 2011–2014 och har även erfarenhet av utrikesrepresentationen från Washington, Strasbourg, Bangkok och Wien. 

Voutilainen har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1988. Vicehäradshövding Voutilainen är juris kandidat. 

Mer information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 0295 350 038 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.