Paula Parviainen utrikesministeriets kommunikationsdirektör

Från och med den 1 juni är utrikesrådet Paula Parviainen utrikesministeriets tf. kommunikationsdirektör.

Foto: Petri Krook

Paula Parviainen sköter uppdraget som kommunikationsdirektör medan Jouni Mölsä arbetar ett år som nationell expert vid sekretariatet för Europeiska unionens råd. Det är fråga om ett vikariat till och med den 31 maj 2020.

”Det känns fint att återvända till denna viktiga avdelning  efter åtta år i Asien, och dessutom just nu när Finland precis fått en ny regering och vårt ordförandeskap i EU börjar den 1 juli”, säger Paula Parviainen.

Parviainen har varit Finlands ambassadör i Singapore och ställföreträdande beskickningschef i Peking. Hon har också erfarenhet av utrikesrepresentationen från  Finlands FN-representation i New York och ambassaden i Paris. Vid utrikesministeriet har Parviainen arbetat på den handelspolitiska avdelningen, på protokollavdelningen, vid enheten för Asien och Oceanien, som utrikeshandelsministerns pressattaché och på kommunikationsavdelningen. Parviainen har varit i utrikesministeriets tjänst sedan 1995. Hon har en politices magisterexamen.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413, och Paula Parviainen, kommunikationsdirektör, tfn 0295 350 425

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.