Pass och ID-kort får nytt utseende

De finska passen och identitetskorten får ett nytt utseende, och från den 13 mars 2023 är det möjligt för de finska myndigheterna att utfärda pass och ID-kort av den nya sorten. Även uppehållstillståndskort och uppehållskort genomgår små tekniska förändringar. Förändringarna påverkar inte giltighetstiden för nuvarande pass, ID-kort eller uppehållstillståndshandlingar.

Pass och ID-kort. Bild: Polisen
Pass och ID-kort. Bild: polisen

Till leverantör valdes genom konkurrensutsättning Thales DIS Finland Oy. Det nya avtalet gäller i fem år.  Handlingarna kommer att distribueras av DB Schenker Oy.

Handlingarna får alltså ett nytt utseende och nya egenskaper. De nya passen och identitetskorten kommer att ha Finlands nationallandskap, Skärgårdshavet, som tema som syns i bilderna och säkerhetsdetaljerna. De synligaste förändringarna i handlingarnas utseende är passets minimalistiska pärmdesign, det provisoriska passets och nödpassets nya orange pärmfärg, större ansiktsbild på ID-korten och 2D-streckkoden som gör handlingarna maskinläsbara.  

En video som presenterar de nya passen och identitetskorten finns på polisens Youtube-kanal.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)