Pasi Rajala pressattaché i Washington

Utrikesministeriet har utnämnt Pasi Rajala till pressattaché vid Finlands ambassad i Washington. Befattningen är treårig och tillträds den 1 juni 2021.

Rajala arbetar för närvarande vid den statliga utvecklingsfinansiären Finnfund som kommunikationsdirektör. Rajala har över 20 års erfarenhet av olika kommunikationsuppgifter. Han har bland annat arbetat som statsministerns EU-specialmedarbetare, kommunikationskonsult och kommunikationschef vid FN:s utvecklingsprogram UNDP. Pasi Rajala är politices magister.

Pasi Rajala

”Förenta staterna är på många sätt en viktig partner för Finland. Därför är det viktigt att Finlands röst blir hörd och att vårt kunnande är välkänt i landet. Det är en hedersuppgift för mig själv att få berätta Finlands fina historia för amerikanerna”, säger Rajala.

Pressattachén ansvarar för ambassadens externa kommunikation, sociala medier och medierelationer. Hen ansvarar också för Finlandsrelaterat program som riktar sig till Förenta staternas kongress. Till uppgifterna hör dessutom arbete med Finlandsbilden, att ordna besök för påverkare, mediebevakning och samordning av Team Finlands Finlandsfrämjande och kommunikation i USA.

Ytterligare information: Johanna Kotkajärvi, biträdande avdelningschef vid kommunikationsavdelningen, tfn 0295 351 351, och Pasi Rajala, tfn 0400 464 393.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.