Pandemin ställer nya krav också på fredsarbetet

Som en del av FN:s jubileumsår understöder utrikesministeriet seminariet Multilateralism, Peace and Security – Strengthening the Rules-Based Multilateral Framework to Sustain Peace, som ordnas av World Leadership Alliance – Club de Madrid och Crisis Management Initiative den 6–8 oktober 2020.

Den officiella bilden av seminariet, på bilden en hand som håller upp de fallande dominos. Logorna av arrangörerna längst ner.

I virtuella salar samlas tidigare statschefer och fredsmedlare för att diskutera fredsmedlingens nuläge och framtid. President Tarja Halonen talar om det multilaterala systemets betydelse för fred och säkerhet, och statsminister Esko Aho talar om den privata sektorns roll i främjandet av fred. Seminariet inleds av CMI:s ordförande Alexander Stubb och utrikesminister Pekka Haavisto håller inledningsanförandet.

Seminariet är virtuellt och kan följas på https://finland.dialoguescdm.org/register/. Program Club de Madrids webbplats.
 

Nya metoder som stöd i fredsprocesser

FN:s 75-årsjubileum är ett utmärkt tillfälle att granska gamla modeller och diskutera det framtida arbetet. Säkerhetsrådets resolution 1325 Kvinnor, fred och säkerhet fyller 20 år, men kvinnornas deltagande i fredsprocesser har knappt ökat alls. Agenda 2030 för att öka fred och stabilitet kräver fortfarande mycket arbete. Diskussionen kommer att sammanfattas i politiska rekommendationer för hur FN:s arbete för fred och säkerhet kan stärkas och de globala målen kan uppnås. Samtidigt diskuteras coronapandemins långsiktiga följder för fredsprocesserna.

Genom diskussionerna söker deltagarna innovativa metoder för att möta den verklighet under och efter pandemin som kräver nya former av nätverk, samordning och deltagande för att främja och upprätthålla fred och säkerhet. Syftet är att hitta nya sätt att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser och i verkställandet av och besluten om fredsavtal, att bedöma den privata sektorns och teknikens roll i förebyggandet av konflikter och fredsbyggandet samt att utveckla ett strategiskt förhållningssätt för att främja de regionala och specialiserade organisationernas roll i fredsarbetet (t.ex. AU, EU, OSSE, OAS). 

Det är viktigt att både upprätthålla och utveckla det multilaterala samarbetets roll och praktiska förfaringssätt i främjandet av fred och säkerhet. Av det internationella samfundet krävs det på grund av coronaviruspandemin nya verksamhetsmodeller för att kunna främja fred och föra fredsprocesserna vidare.

 

The World Leadership Alliance, Club de Madrid är ett nätverk för demokratiska länders tidigare statschefer som har 112 medlemmar från över 70 stater. Nätverket har som mål att främja demokratiska värderingar, rättsstatsutveckling och medborgarnas välbefinnande. President Martti Ahtisaari, president Tarja Halonen och (statsminister) Esko Aho är medlemmar i nätverket.

Crisis Management Initiative (CMI) är en finländsk organisation inom konfliktlösning som förebygger och försöker lösa våldsamma konflikter genom informella förhandlingar och diskussioner. Fredsnobelpristagaren Martti Ahtisaari grundade organisationen år 2000 under sin presidentperiod. CMI är i dag en av de ledande organisationerna inom det här området.