Ungas delaktighet i fredsarbetet bärande princip för handlingsplanen Unga, fred och säkerhet

Finland är det första landet i världen som publicerar en nationell handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 2250 Unga, fred och säkerhet. Handlingsplanen publicerades den 20 augusti på finska, svenska och engelska. Ett sammandrag av handlingsplanen på lättläst språk ska också publiceras.

En bild där händerna sätts ihop.

Det nationella publikationstillfället för handlingsplanen ordnades den 26 augusti. Under det virtuella evenemanget hölls anföranden av utrikesminister Pekka Haavisto, Finlands FN-ungdomsdelegat Katri Leppälaakso och experten på internationellt arbete Milla Mäkinen från Finlands KFUM-förbund och 2250-nätverket. Camilla Ojala, ungdoms- och fredskoordinator för Finlands FN-Ungdom, var programledare. Vid evenemanget visades också en videohälsning av FN:s sändebud för ungdomsfrågor Jayathma Wickramanayake. En internationell presentation av handlingsplanen ordnas senare under hösten på engelska. Handlingsplan hittas i publikationsarkiv Valto.

Var fjärde ung människa i världen, totalt cirka 600 miljoner människor, lever i bräckliga, konfliktdrabbade länder eller länder som återhämtar sig från konflikter. Unga lämnas dock ofta utanför det officiella beslutsfattandet och fredsprocesserna. I resolutionen från 2015 erkändes ungas positiva och aktiva roll i fråga om fred och säkerhet. Denna resolution (2250) och de därpå följande resolutionerna (2419 och 2535) som antogs 2018 och 2020 uppmanar FN:s medlemsstater att beakta de ungas behov, synpunkter, rättigheter och behov av skydd samt att inkludera dem i alla faser av fredsprocessen.

Handlingsplanen är resultatet av ett omfattande samarbete

Finlands nationella handlingsplan har fem prioriteringar i enlighet med de ovannämnda resolutionerna: delaktighet, förebyggande, partnerskap, skydd samt avväpning, hemkomst och återintegration i samhället. Handlingsplanens genomgående tema är intersektionalitet, och andra viktiga teman är klimatförändringarna och ny teknik.

Den bärande principen i utarbetandet av handlingsplanen var ungas ägarskap och delaktighet, vilket är resultatet av samarbetet mellan de unga och ungdomsorganisationerna, statsförvaltningen, forskningsinstituten och det civila samhället. Det finländska civila samhället deltog aktivt i utarbetandet av resolutionen redan i det inledande skedet.

Handlingsplanen ska fungera som en vägkarta för genomförandet för att uppnå och upprätthålla hållbar fred i Finland och ute i världen. Som föregångare inom temat unga, fred och säkerhet har Finland möjlighet att föregå med gott exempel också i genomförandet av resolutionen och samtidigt uppmuntra andra länder att agera.