Nina Vaskunlahti ny understatssekreterare för externa ekonomiska relationer

Vid statsrådets sammanträde den 16 maj utnämndes utrikesrådet Nina Vaskunlahti till utrikesministeriets understatssekreterare (externa ekonomiska relationer) för perioden 24.6.2019–31.8.2023.

Vaskunlahti har varit ambassadchef i New Delhi sedan 2016. 

Nina Vaskunlahti

Hon har tidigare varit ambassadör i Ankara och tjänstgjort vid ambassaderna i Moskva och Canberra.

Vaskunlahti arbetade i över tio år med uppdrag i anslutning till Europeiska unionen, bland annat som ställföreträdande ständig representant vid Finlands EU-representation i Bryssel. Vid utrikesministeriet har Vaskunlahti bland annat varit avdelningschef för östavdelningen. Vaskunlahti har också innehaft specialuppdrag vid EU-kommissionen och vid byrån för återuppbyggnad i Bosnien och Hercegovina.

Vaskunlahti har en politices magisterexamen i statsvetenskap. Hon har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1984.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 029 535 1413

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.