Ny biträdande generaldirektör och två nya ambassadörer

Den 22 juni Statsrådet utnämnde den nya biträdande avdelningschefen och republikens president förordnade två nya ambassadörer.

Erik Lundberg blir biträdande avdelningschef för politiska avdelningen

Erik Lundberg. Foto: Petri Krook.

Statsrådet utnämnde utrikesrådet Erik Lundberg till biträdande avdelningschef för politiska avdelningen för tiden 1.7.2022-31.7.2023.

Lundberg har sedan 2021 arbetat som ledande sakkunnig i utrikesministeriets enhet för FN och allmänna globala ärenden. Dessförinnan var han ambassadör i Nairobi 2018-2021 och i Oslo 2014-2018. Före dessa chefsposter arbetade han 2011-2014 som chef för  enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter. Tidigare har han arbetat vid Finlands FN-representation i New York, Strasbourg, Ottawa och Damaskos.

Lundberg började sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1995. Han har en politices magisterexamen.
 

Ambassadörer till Buenos Aires och Dar es-Salaam

Nicola Lindertz.
Foto:  Artisan Photography.

Republikens president förordnade utrikesrådet Nicola Lindertz till chef för Finlands ambassad i Buenos Aires från och med den 1 september 2022. Lindertz har varit chef för enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa sedan 2019. Före det var hon talmannens medarbetare i riksdagen på området internationella frågor.  Åren 2015-2018 arbetade Lindertz med EU-frågor och exportfrämjande vid Finlands representation i Paris. Hon har också erfarenhet av utrikesrepresentationen från Tokyo och Los Angeles. Lindertz började sin tjänstgöring vid utrikesministeriet 1996. Hon är magister i samhällsvetenskaper samt politices och ekonomie magister.

 

 

 

Theresa Zitting. 

Republikens president utnämnde utrikesrådet Theresa Zitting till chef för Finlands ambassad i Dar es-Salaam från och med den 1 september 2022. Sedan 2018 har Zitting arbetat som chef för enheten för Afrikas horn och östra Afrika. Före det var hon teamledare i enheten för säkerhetspolitik och krishantering 2015–2018. Vid Finlands FN-representation i New York arbetade Zitting 2012–2015. Hon har också erfarenhet från ambassaderna i Nairobi, Haag och Kairo. Vid utrikesministeriet har hon tjänstgjort sedan 1997. Hon har avlagt Master of Arts in European Economic Studies och är också politices magister.

Mer information

 

  • Saija Nurminen, ambassadråd, tfn 0295 350 202
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi