Utvecklingssamarbetet i Nepal har gett utmärkta resultat

Nepal och Finland har varit partner i utvecklingssamarbetet sedan 1980-talet. Vårt långsiktiga samarbete har lett till goda resultat: fattigdomen har minskat, läskunnigheten ökat och nu har nästan alla tillgång till rent vatten, säger Finlands ambassadör i Nepal Riina-Riikka Heikka.

Nepal är ett utmärkt exempel på hur ett långsiktigt arbete ger fina resultat, säger Finlands ambassadör i Nepal Riina-Riikka Heikka. Bild: Petra Enbuske

Hur ser läget ut i Nepal just nu och vilka är de största utmaningarna?

Många kommer ihåg de förödande jordbävningarna 2015. Nepal är extra utsatt för naturkatastrofer och de konsekvenser som följer av klimatförändringar. Därför är Nepal ett av de sårbaraste länderna. Ett konkret exempel på detta är att monsunperioden som nu är över var cirka en månad längre än normalt. Monsunregnen orsakade bland annat jordskred och översvämningar och påverkade på det sättet alla nepalesers liv.  

Nepal kämpar också med andra utmaningar. Landet bör arbeta för till exempel god förvaltning, institutioner och rättsstaten, etablera federalistisk utveckling, utrota korruption och bidra till människorättsläget och utveckling av kvinnors och flickors rättigheter.  Inbördeskriget tog slut 2006, och en utmaning som har med det att göra är övergångsperiodens rättssystem. Orsaken till diskriminering och ojämlikhet är ofta kastsystemet, trots att grundlagen förbjuder diskriminering på grund av kast. 

Om några dagar hålls det val i Nepal, vilket är ett stort steg när det rör sig om att stärka den demokratiska utvecklingen och den relativt nya grundlagen. Under de senaste åren har landet tagit bestämda steg i rätt riktning.

Hur hjälper Finland Nepal?

Nepal och Finland har varit partner i utvecklingssamarbetet sedan 1980-talet. Nepal är ett utmärkt exempel på hur ett långsiktigt arbete ger fina resultat. Den färska utvecklingspolitiska resultatrapporten presenterar de konkreta resultat som Finland nått genom utvecklingssamarbetet i Nepal. Landet har drabbats av såväl inbördeskrig som naturkatastrofer, men trots dessa har fattigdomen minskat, läskunnigheten ökat och nästan alla har nu tillgång till rent vatten. Till exempel åren 2019-2021 finansierade Finland, Nepal och EU ett vatten- och sanitetsprojektet på landsbygden i västra Nepal, vilket gav tillgång till bättre vattentjänster för 245 000 människor i avlägsna bergsbyar.

Prioriteringarna i Finlands landprogram för Nepal är stöd till undervisningssektorn, tillgång till rent dricksvatten och sanitet, klimatresiliens och näringsutveckling samt jämställdhet och social delaktighet. Finland har också många strategiska och innovativa partnerskap i Nepal och samarbetar nära med bland annat EU, FN:s jämställdhetsorganisation UN Women och Unicef. En lång rad finländska civilsamhällesorganisationer samarbetar också med sina lokala partner i Nepal. Via dessa organisationer är det möjligt att nå lokala samhällen och byar som ofta är svårframkomliga i det bergiga landet.

Hur ser Nepals framtid ut?

Det finns hoppfullhet i luften, och landet har stor potential. Nepal har tagit betydande steg i arbetet med att utveckla demokratin och håller på att småningom stiga från kategorin minst utvecklade länder till kategorin länder med lägre medelinkomst. Detta är ett lysande och uppmuntrande resultat också när vi tänker på utvecklingsfinansiärerna och  resultatgivande partnerskap. 

Nepal ska ytterligare satsa på demokrati- och rättstatsutvecklingen, de mänskliga rättigheterna, antidiskrimineringen och diversifieringen av ekonomin. En viktig hävstång är den unga generationen och utvecklingen av digitaliseringen. Intresset bland nepalesiska studerande för de finländska yrkeshögskolornas utbildningsmöjligheter har till exempel ökat. Arbetskraftsinvandringen från Nepal till Finland ökar också. 

Vad har inspirerat dig mest i Nepal, och vad skulle vi kunna lära oss av de lokala människorna?

Särskilt de varma människorna och deras vänlighet, sammanhållning och framtidstro.  Landet är oerhört vackert och har djup. Himalayas snötäckta bergstoppar får alltid mitt hjärta att klappa lite extra. De lokala högtidsdagarna ger en förträfflig bild av landets traditioner, religioner och historia. I Nepal får man en känsla av att tiden rullar vidare, att människorna är på väg framåt.


 

I denna serie berättar finländska ambassadörer om de senaste nyheterna från sina stationeringsorter.

Text: Anna Palmén

Utvecklingspolitiska resultatrapporten 2022