Hunger bromsar utvecklingen – livsmedelstryggheten är det fundament på vilket hela samhällsutvecklingen bygger

Livsmedelstryggheten finns i kärnan av samhällsutvecklingen och är en garant för samhällsfreden, säger rådgivaren i landsbygdsutvecklingen Sanna-Liisa Taivalmaa. I serien Tre frågor om utvecklingssamarbete frågar vi experter om meningen med deras arbete.

Sanna-Liisa Taivalmaa
Sanna-Liisa Taivalmaa.

1. Varför arbetar du med att förbättra livsmedelstryggheten?

 Livsmedelstryggheten är det fundament som hela samhällsutvecklingen bygger på. Utan tillräckligt med näringsrik mat hämmas barnens utveckling och deras möjligheter till ett gott liv och till att utveckla samhället äventyras. Livsmedelstryggheten är också en garant för samhällsfreden: ”A hungry man is an angry man” stämmer bra.

Inom livsmedeltryggheten, och jordbruket som en viktig del av den, har jag alltid varit intresserad av helheterna, eftersom de anknyter till både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I många utvecklingsländer är livsmedelstryggheten och hela landets ekonomi beroende av ett jordbruk som domineras av småbrukare: det omfattar såväl arbetsplatser, klimatförändringen, innovationer som utvecklingen av jämlikhet och mänskliga rättigheter.

2. Vilken bedrift i anslutning till livsmedelstryggheten har gjort dig glad? Vad gör dig nedstämd?

Det är fint att se den entusiasm och företagsamhet som uppstår när kvinnor får möjligheter att utveckla sig själva och sin försörjning. Kvinnor på landsbygden får ofta gnistan till att förbättra sina möjligheter från kvinnogrupper och jordbrukarorganisationer, som också Finland har stöttat genom såväl bilaterala projekt, multilaterala projekt som projekt genomförda av medborgarorganisationer.

På global nivå uppmuntrar ländernas och organisationernas målinriktade samarbete för att utrota hungersnöden. Uppmuntrande är också den forskning som producerar information för att lösa de centrala problemen inom livsmedelstryggheten.

Det är nedslående att trots ansträngningar så är undernäring bland barn fortfarande ett allvarligt problem och antalet hungrande har börjat öka igen efter flera års nedgång. Förutom undernäring är brist på spårämnen och vitaminer ett växande problem, samtidigt som övervikt också är det.

Ibland är landsbygdens fattigdom förödande, eftersom det är svårt för ungdomar att hitta arbete och livsförutsättningar på landsbygden. Detta leder till en okontrollerbart snabb tillväxt i städerna.

3. Vad svarar du den som anser att återkommande hungersnöd visar att utvecklingssamarbete inte hjälper till att utrota hungern?

Utvecklingssamarbete är bara ett av sätten att minska hungern. Fred, fungerande samhällsinstitutioner, en hållbar miljö och god förvaltning spelar en avgörande roll i frågan.

Som en bedrift kan ses att livsmedelsproduktionen i världen har hållit jämna steg med befolkningstillväxten och att antalet hungrande länge minskade. Under de senaste tre åren har det ändå gått i en sämre riktning. Orsakerna till detta är konflikter, den ekonomiska recessionen och klimatförändringen. Allt detta kan man ta itu med också genom utvecklingssamarbete.