Ändringar i tillhandahållandet av konsulära tjänster vid Finlands ambassader och konsulat

Republikens president stadfäste i dag ändringen av en bilaga till republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen, och ändringen träder i kraft vid ingången av oktober.

Tillhandahållandet av konsulära tjänster flyttas från Finlands ambassad i Bryssel tillbaka till Finlands ambassad i Haag. På grund av de ändringar som gjorts i republikens presidents förordning inleds tillhandahållandet av konsulära tjänster vid Finlands ambassad i Haag den 1 oktober 2021. Finlands ambassad i Haag tillhandahåller således från och med den 1 oktober konsulära tjänster på normalt sätt, till exempel passtjänster.

Dessutom ska vissa konsulära tjänster vid Finlands ambassad i Yangon även i fortsättningen tillhandahållas vid Finlands ambassad i Bangkok. Finlands ambassad i Yangon tillhandahåller även i fortsättningen konsulära tjänster för nödställda och andra motsvarande konsulära tjänster som förutsätts på grund av situationens allvar och brådskande natur. Uppehållstillståndstjänsterna vid Finlands ambassad i Washington överförs till Finlands generalkonsulat i New York. Finlands ambassad i Washington tillhandahåller således alla andra konsulära tjänster förutom uppehållstillståndstjänster.

 

Mer information:

Leena Ritola, chef för enheten för passtjänster och notariella tjänster, tfn 0295 351 524

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi