Vad innebär internationella sanktioner?

Utrikesministeriet har omfattande information om sanktioner på sin webbplats. Det finns till exempel information om vad som avses med internationella sanktioner, hur de riktas och vad som ingår i urvalet av metoder för sanktionerna.

På webbplatsen finns också en lista över de sanktioner som är i kraft klassificerade enligt land. På webbplatsen finns också information om sanktioner mot användningen och spridningen av kemiska vapen, sanktioner mot terrorism och cyberattacker samt sanktioner mot allvarliga kränkningar och överträdelser av de mänskliga rättigheterna.

För exportföretag erbjuder utrikesministeriet mycket nyttig information om sanktionerna. På webbplatsen finns bland annat frågor och svar om sanktioner samt en minneslista, med hjälp av vilken olika företag kan fundera på vilka sanktioner de ska följa.

Du kan också beställa ett sanktionsbrev, som är utrikesministeriets regelbundna nyhetsmeddelande om ändringar i EU:s sanktioner och om innehållet i sanktionerna. 

På webbplatsen finns också tolknings- och sökanvisningar för sanktionsbestämmelserna.