Uppdrag: försvara de mänskliga rättigheterna på webben– Finland ordnar en Freedom Online webbkonferens

Finland är ordförande i Freedom Online Coalition 2021. Koalitionens syfte är att trygga friheter och rättigheter som gäller internet. I egenskap av ordförandeland ordnar Finland en webbkonferens 30.11–3.12.2021 för att fira koalitionens tioåriga historia. Konferensen kulminerar i ett online ministermöte för koalitionens medlemsländer med utrikesminister Pekka Haavisto som värd.

Utöver de 34 medlemsländerna samlar konferensen också experter på olika frågor kring de mänskliga rättigheterna, internet och digitalisering från civilsamhällesorganisationer, företag och forskningsinstitut, för att diskutera hur man bäst kan främja ett fritt, inkluderande, tillgängligt och tryggt internet på 2020-talet.

Öppenhet, tillgänglighet, delaktighet

Sedan koalitionen grundades 2011 har antalet internetanvändare ökat explosionsartat. Den digitala tekniken erbjuder allt fler möjligheter att dela information och hålla kontakt. Tillgång till internet har blivit en nödvändighet för att kunna utnyttja tjänster och delta i det ekonomiska och samhälleliga livet. Samtidigt har en stor del av världens befolkning inte tillgång till internet och digital teknik. Varje år begränsas internet i politiskt syfte och ny teknik utnyttjas för politiskt förtryck och för ekonomisk vinning. Koalitionens uppdrag, att försvara och främja de mänskliga rättigheterna på webben, är idag mer aktuellt än någonsin.

Temat för jubileumskonferensen är ”Öppenhet, tillgänglighet, delaktighet – mänskliga rättigheter på webben på 2020-talet”.  På programmet står paneldebatter som fördjupar sig i tillgänglighet och likabehandling, artificiell intelligens, cybersäkerhet och auktoritära stater.

 

Janette Sorsimo-Kimmo, utrikesministeriets enhet för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter

janette.sorsimo-kimmo(at)formin.fi