Minister Valtonen och minister Tavio deltar i högnivåveckan i FN:s generalförsamling i New York

Högnivåveckan i Förenta nationernas 78:e generalförsamling inleds i New York den 18 september. Utrikesminister Elina Valtonen och utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio deltar i evenemang på ministernivå och träffar ministerkollegor och representanter för FN. I minister Tavios program ingår också diskussioner om Finlands handelsekonomiska intressen i metropolområdet i New York.

Teman för FN:s högnivåvecka är framstegen i arbetet med att uppfylla målen för hållbar utveckling, klimatet och beredskapen för pandemier. Rysslands anfallskrig mot Ukraina och krigets globala konsekvenser står också högt på agendan. Högnivåveckan ger en möjlighet att framhålla hur viktigt ett multilateralt och regelbaserat samarbete är när det gäller att lösa de globala problemen.

Finlands delegation leds av republikens president Sauli Niinistö som håller Finlands anförande under generaldebatten i New York onsdagen den 20 september.

Ministrarnas program fokuserar på gemensamma lösningar på globala kriser

Under högnivåveckan ordnas också en hel del andra möten. Den 18–19 september hålls ett toppmöte om framstegen i arbetet med att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling, den 20 september ett klimattoppmöte och den 20–22 september högnivåmöten som handlar om pandemiberedskap, utvecklingsfinansiering, allomfattande hälsovårdstjänster och tuberkulos. Den 21 september hålls därtill ett ministermöte som förbereder FN:s toppmöte om framtiden.

De möten som minister Valtonen deltar i kommer att fokusera på aktuella kriser, särskilt på de globala konsekvenserna av Rysslands anfallskrig, fredsmedling, regionala kriser, mänskliga rättigheter och jämställdhet och på stödet för multilateralt samarbete i världens svåra läge just nu. I programmet ingår flera enskilda möten med ministerkollegor från andra länder och med ledningen för FN. Minister Valtonen deltar också i EU:s utrikesministermöte i New York den 18 september.

Minister Tavios program under högnivåveckan omfattar bland annat frågor som rör kvinnors och flickors rättigheter, digitalisering och innovationer med beaktande av finländska lösningar samt den privata sektorns roll när det gäller att påskynda hållbar utveckling. Ministern träffar också ministerkollegor från andra länder och ledningen för olika FN-organ. Därtill deltar minister Tavio i diskussioner som handlar om att främja Finlands handelsekonomiska intressen i metropolområdet i New York. Minister Tavio deltar i de nordiska utvecklingsministrarnas möte som särskilt ska behandla stödet till Ukraina.

Utgångspunkten för Finlands verksamhet i FN är att försvara den internationella regelbaserade ordningen och stärka det multilaterala samarbetet. Prioriteringar som är viktiga för Finland i detta arbete är konfliktförebyggande och fredsmedling, jämställdhet och mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och bekämpning av klimatförändringar. FN:s högnivåvecka ger en värdefull möjlighet att stärka samarbetsrelationerna, föra dialog och lyfta fram de frågor som är viktiga för Finland.

Mer information

  • Utrikesministerns program:
  • Miia Rainne, enhetschef, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn + 358 50 468 6745
  • Eemil Nuuttila, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 351 066
  • Utrikeshandels- och utvecklingsministerns program:
  • Satu Lassila, enhetschef, enheten för FN:s utvecklings- och innovation, tfn +358 295 350 022
  • Mikko Autti, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 034
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.