Ministrarna Skinnari och Lintilä träffar Minnesotas guvernör

Minnesotas guvernör Tim Walz besöker Finland den 17–19 november. Det är guvernörens första utlandsbesök sedan coronapandemin började.

Besöket äger rum i samband med det omfattande samarbetet mellan Finland och Minnesota inom ren energi, hållbar bioekonomi och digital teknik. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari undertecknade ett samarbetsdokument mellan Finland och Minnesota i samband med sitt besök i Förenta staterna i oktober. Samarbetet öppnar nya kommersiella möjligheter för finländska företag. Det främjar också Finlands klimatmål och det internationella samarbetet för att bekämpa klimatförändringen.

Med guvernör Walz följer en delegation på ungefär 60 personer. I delegationen ingår ett stort antal amerikanska företag. Det här tyder på att det finns ett intresse för Finland.

”Finland är välkänt i Minnesota. Vi har många gemensamma starka sidor, som också kompletterar varandra, från forskning till internationell handel och från idrott till kultur. Samarbetet med Förenta staterna på delstatsnivå är nu det rätta sättet för Finland att gå framåt och uppnå konkreta resultat. Vi kommer i fortsättningen att samarbeta systematiskt också med andra utvalda delstater”, säger minister Skinnari.

"Minnesota är ett fantastiskt ställe för affärer. Vårt mål är att hela världen ska få veta det och att stärka handeln med våra partner i Europa samtidigt som vi förbättrar de ekonomiska möjligheterna för företag och familjer här i Minnesota", säger guvernör Walz. "Jag har med mig företagsledare från hela delstaten när vi utvecklar våra befintliga relationer och uppmuntrar europeiska företag att starta och expandera sin verksamhet i Minnesota."

Under besöket träffar guvernör Walz näringsminister Mika Lintilä, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Under resan träffar delegationen från Minnesota också representanter för finländska företag, forskningsinstitut, universitet och städer.

”Finlands starka sidor ligger i lösningar inom ren energi, hållbar bioekonomi och digital teknik och det finns efterfrågan på dem i Minnesota. Det är bra att ta vara på den här efterfrågan. Genom dessa delstatspartnerskap främjar vi samarbetet mellan länderna och uppkomsten av nya ekosystem för innovation och affärsverksamhet”, säger minister Lintilä.

Förenta staterna är en av Finlands viktigaste handelspartner. Samarbetet med Minnesota är en del av ett nytt slags, mera omfattande samarbete på delstatsnivå i landet. Utöver Minnesota har Finland hittills undertecknat samarbetsdokument med delstaterna Maine, Michigan och Washington. I fokus för samarbetet mellan delstaterna är bland annat grön ekonomi, digitalisering och samarbete inom skogssektorn. Målet är att främja finländska och amerikanska aktörers gemensamma ekosystem för innovation. På längre sikt förväntas samarbetet leda till att handeln och investeringarna samt de akademiska och kulturella banden stärks.

I Finland ansvarar arbets- och näringsministeriet för det samarbetsdokument som ingåtts med Minnesota. I Förenta staterna främjar Finlands beskickningar och Business Finland samarbetet med delstaterna.

Mer information:

Juha Niemi, minister Skinnaris diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 232

Nina Alatalo, minister Lintiläs tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), ANM, tfn +358 295 047 171, nina.alatalo@formin.fi

Kari Puurunen, ambassadråd, UM, tfn +358 50 599 3952

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.