Minister Virolainen och EU:s handelsministrar diskuterar WTO, handelsförbindelserna med Förenta staterna och frihandelsavtal

EU:s handelsministrar sammanträder i utrikesrådet den 27 maj i Bryssel. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen företräder Finland vid mötet.

Under mötet diskuteras situationen i Världshandelsorganisationen WTO, som fortfarande är oroande.  I synnerhet är risken att WTO:s tvistlösningsmekanism lamslås vid årets slut ett verkligt hot mot det multilaterala handelssystemet. Finland och EU fortsätter sitt aktiva arbete för att genomdriva en reform av WTO där tryggandet av tvistlösningsmekanismen är det mest brådskande målet.

Minister Anne-Mari Virolainen är trots allt nöjd över den positiva utveckling som skett inom WTO i och med att förhandlingarna om e-handel nu kommit igång. Minister Virolainen hoppas att förhandlingarna stöder de övergripande reformmålen för WTO.

Handelsministrarna ska igen också diskutera EU:s och Förenta staternas handelsrelationer. EU är beredd att inleda förhandlingar om tullar på industriprodukter och om bedömningen av överensstämmelse utifrån det förhandlingsdirektiv man enades om i april. Det förekommer ännu mycket spänningar i de transatlantiska handelsrelationerna.

”Det är viktigt att vi på alla sätt försöker upprätthålla dialogen och i första hand söker lösningar genom samarbete”, framhåller minister Virolainen.

Under mötet kommer ministrarna också att ta upp frihandels- och investeringsavtalet mellan EU och Vietnam, som ska undertecknas under de närmaste veckorna.

Under lunchmötet ger kommissionen sin lägesrapport om aktuella frihandelsförhandlingar. 

Ytterligare information: Tuuli-Maaria Aalto, minister Virolainens diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 633, och Ilkka-Pekka Similä, avdelningschef, tfn 0295 350 257

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.