Minister Skinnari reser till Stockholm för att diskutera handelspolitik och hållbar utveckling

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar i ett möte som Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg sammankallat. Temat för mötet i Stockholm den 18 februari är främjande av handel och hållbar utveckling. Utöver minister Skinnari väntas även representanter för Danmark, Tyskland, Nederländerna och Tjeckien delta i mötet.

Vid mötet mellan länder som tänker lika om EU:s handelspolitik ska diskuteras handel och miljöfrågor, bekämpning av klimatförändringen, handel och jämställdhet samt reformen av Världshandelsorganisationen (WTO).

”Det multilaterala handelssystemet är i svårigheter och behöver förespråkare. I Stockholm är vår avsikt att utbyta tankar om hur vi kan stödja WTO och ta upp viktiga teman vid organisationens ministermöte i Kazakstan i juni”, konstaterar minister Skinnari.

I samband med mötet i Stockholm har minister Skinnari också enskilda möten, bland annat med Sveriges utrikeshandelsminister Hallberg.

Ytterligare information:

Tiina Vainio, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 524 6559

Pasi-Heikki Vaaranmaa, chef för handelspolitiska enheten, tfn +358 295 351 700

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.