Minister Ville Skinnari åker till Bryssel för att diskutera EU:s framtida Afrikastrategi

EU:s höga representant för utrikes frågor Josep Borrell Fontelles och kommissionären med ansvar för internationella partnerskap Jutta Urpilainen har bjudit in medlemsländernas utvecklingsministrar till en informell lunch i Bryssel den 13 februari för att diskutera EU:s framtida Afrikastrategi. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari representerar Finland vid mötet.

Afrika står mycket högt på agendan för den nya EU-kommissionen, som utnämndes i fjol, eftersom kontinentens strategiska, globala, politiska och ekonomiska betydelse har ökat de senaste åren. Kommissionen håller på att utarbeta en samlad Afrikastrategi som ska beakta parternas nya prioriteringar i en föränderlig omvärld.

Finland anser att EU bör vara en stark geopolitisk aktör i Afrika och inte överlåta sin plats som Afrikas viktigaste partner. De politiska och ekonomiska förbindelserna med Afrika måste stärkas och kontinenten bli en jämlik partner för EU.

”EU:s Afrikastrategi är mycket aktuell. Också Finland håller på att utarbeta en egen Afrikastrategi i enlighet med regeringsprogrammet. Syftet med strategierna är att på jämlik grund stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Afrika, liksom även de politiska relationerna och handelsrelationerna”, konstaterar minister Skinnari.

Ministrarnas diskussion ger vägledning inför det fortsatta arbetet och underlag för den strategiska diskussion om Afrika som stats- och regeringscheferna kommer att föra vid Europeiska rådets möte i juni. Allt detta utgör förberedelse för nästa toppmöte mellan EU och Afrikanska unionen, som enligt planerna ska hållas i oktober.

Ytterligare information: Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1729, och Katja Ahlfors, enhetschef, enheten för utvecklingspolitik, tfn 050 571 7313.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.