Minister Thomas Blomqvist till de nordiska samarbetsministrarnas möte

Ministern för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte i Edinburgh den 3 september.

Under mötet ska ministrarna behandla samarbetets styrning under de närmaste åren. Målet är att genomföra den vision som statsministrarna nyligen stadfäste: att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region.

Ministrarna ska bland annat fatta beslut om ministerrådets budgetförslag för 2020 och om ett fördjupande av det nordiska samarbetet i genomförandet av EU:s lagstiftning. De kommer också att diskutera ministerrådets samarbete med de västliga grannländerna (Storbritannien, Irland, Förenta staterna och Kanada).

Under mötet behandlas även ungdomsärenden och ministrarna för en diskussion om ungdomspolitik tillsammans med Skottlands ansvariga minister.

Mer information: Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.