Minister Skinnari vid WTO:s möte: Handeln har en central roll när det gäller att nå målen för hållbar utveckling

”I dessa tider av tilltagande handelskonflikter är det viktigare än någonsin att försvara det multilaterala regelbaserade handelssystemet. Fattiga utvecklingsländer är protektionismens största förlorare”, framhöll utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari i sitt tal under Världshandelsorganisationen WTO:s möte i Genève på onsdagen den 3 juli.

”I hjärtat av Aid for Trade ligger stödet till svagare stater så att de ska kunna dra nytta av utrikeshandeln. Handeln har en viktig roll när det gäller utvecklingsländernas självständiga ekonomiska tillväxt och de globala målen för hållbar utveckling”, sade minister Ville Skinnari.

Som ett positivt exempel lyfte Skinnari fram det nyligen inrättade frihandelsområdet som omfattar hela den afrikanska kontinenten. Handelspolitiska frågor och Afrikas ekonomiska integration ska enligt ministern vara centrala element i Finlands kommande Afrikastrategi.

Finland sätter kvinnors affärsverksamhet i rampljuset

WTO:s uppföljningsmöte om Aid for Trade ordnas nu för sjunde gången. Under mötet diskuteras hur utvecklingsländernas ekonomier kan diversifieras och vilka resultat som nåtts med hjälp av finansieringen som riktats till att bygga upp handelskapaciteten. I mötet deltar omkring 1 500 företrädare för WTO:s medlemsländer, internationella handelsorganisationer och organisationer för utvecklingssamarbete.

I samband med mötet ordnar Finland två sidoevenemang om företagande, handel och kvinnors ställning. Kvinnors företagande både stärker de mänskliga rättigheterna och gynnar ekonomin. Tack vare Internationella handelscentret ITC:s initiativ She Trades, som stöds av Finland, kommer tre miljoner kvinnliga företagare att komma in på marknaden fram till 2021.

I samband med mötet träffar minister Skinnari bland annat WTO:s generalsekreterare Roberto Azevêdo, Sveriges utrikeshandelsminister Ann Linde och ITC:s generaldirektör Arancha González

Läs mer om mötet på webbplatsen https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr19_e/gr19programme_e.htm och på Twitter (#aid4trade).

Ytterligare information: Anni Mäkeläinen, attaché, utvecklings- och utrikeshandelsministerns kabinett, tfn +358 295 350 342, Kent Wilska, handelsråd, tfn 040 530 4889, och Mika Vehnämäki, handelsråd, tfn 040 739 3814

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.