Minister Skinnari besöker Brasilien

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Brasilien den 8–12 november 2021. Under sin resa träffar minister Skinnari bland annat utrikesminister Carlos França och ministern med ansvar för bland annat institutionell säkerhet Augusto Heleno, som minister Skinnari hade ett virtuellt möte med i december 2020. Resan är såväl ett bilateralt besök som en Team Finland-resa, och tillsammans med ett tiotal finländska företag träffar minister Skinnari också representanter för Brasiliens industri.

Syftet med minister Skinnaris Brasilienresa är att stärka de bilaterala och handelsekonomiska relationerna mellan länderna. Minister Skinnari träffar bland annat Brasiliens utrikesminister Carlos França, ministern med ansvar för bland annat institutionell säkerhet Augusto Heleno och justitie- och säkerhetsminister Anderson Gustavo Torres i Brasília.

Minister Skinnari deltar i evenemanget Amazonia in Loco i staden Belém den 9–11 november 2021. Evenemanget arrangeras av de europeiska handelskamrarna i Brasilien, under ledning av Finlands och Spaniens handelskamrar. Evenemanget för samman aktörer inom den privata och den offentliga sektorn för att diskutera för förutsättningarna för en hållbar ekonomisk utveckling i Amazonasregionen. 

Utöver ministerns bilaterala möten är ingår också Team Finland-program i resan. Brasilien är Finlands viktigaste handelspartner i Latinamerika. Den brasilianska marknaden erbjuder stora möjligheter för finländska företag och finländsk innovation inom den digitala, bioekonomiska och cirkulära ekonomin och inom försvarssektorn. Som en del av Team Finland-programmet träffar minister Skinnari och de finländska företagen ordföranden för delstaten São Paulos industriförbund, ordföranden för Brasiliens intresseorganisation för skogsindustrin och andra inflytelserika ekonomiska aktörer.

Världens största auktion av 5G-frekvenser hölls i Brasilien den 4 november 2021. Investeringarna till följd av auktionen kommer att pågå i över två årtionden.

Ytterligare information:

Juha Niemi, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 478 1387
Tiina Vainio, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 524 6559
Anu Vuori-Kiikeri, enhetschef, enheten för Latinamerika och Karibien, tfn +358 50 4624 135
Elina Dakash, teamledare, enheten för Latinamerika och Karibien, tfn +358 50 479 9633