Minister Skinnari och finländska företag blickar mot Centralasiens framväxande marknader

En bred delegation under ledning av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Uzbekistan den 21-23 februari och Kazakstan den 23-25 februari. Minister Skinnari ska träffa representanter för båda ländernas statsledning.

Delegationen består av sammanlagt över 40 företagsrepresentanter och tjänstemän. Under besöket tas upp frågor som gäller handelsfrämjande åtgärder, bilaterala relationer, EU-partnerskap och utvidgat samarbete på flera områden, bland annat utbildning. 

”Det finns en enorm marknadspotential för finländsk kompetens i Centralasien. Uzbekistan och Kazakstan som är rika på naturresurser söker aktivt lösningar bland annat för att producera grön energi, förvalta naturresurserna på ett hållbarare sätt och för att utveckla utbildningen. Det kunnande som Finländska företag har inom östhandeln får inte gå förlorat utan företagen ska sikta till Centralasiens marknad, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Skinnari.  
 
I resan deltar representanter för fler än 20 finländska företag i flera olika branscher. Samarbetspartnern EastCham Finland som hör till Team Finland-nätverket arbetar med kartläggning av nya marknader i Uzbekistan och Kazakstan och stöttar finländska företags affärsverksamhet i Centralasien.  
 
”Efterfrågan på dessa marknader möter väl finländska företags utbud. Det gläder mig att en så stor grupp av finländska experter med stark kompetens följer med på Team Finland-resan, säger Jaana Rekolainen, verkställande direktör för EastCham Finland.   
 
Den ekonomiska samarbetskommissionen mellan  Finland och Uzbekistan håller i samband med besöket ett möte i Tashkent onsdagen den 22 februari. På mötet behandlas tillsammans med företagen bland annat samhällsreformer, utbildning, konnektivitet, förbindelser och trafik, gruvindustri och klimat- och miljöfrågor. Uzbekistans investerings-, industri- och handelsminister Laziz Kudratov står värd för mötet. Den ekonomiska kommissionens huvudsakliga uppgift är att främja företagens verksamhetsförutsättningar, öka handeln och att skapa kontakter mellan företag och myndigheter. 
 
Besöket i Kazakstan leds av den nya ekologi- och naturresursministern Zulfiya Suleimenova. Besöket i Astana ger en möjlighet för Finland och Kazakstan att fortsätta diskussionen om samarbetet kring hållbara tekniska lösningar och grön omställning. Under de kommande åren har Kazakstan som mål att diversifiera sin ekonomi och utveckla kompetensen också på andra områden än de som baserar sig på landets råvaror, vilket skapar nya möjligheter också för finländska företag.

I samband med besöket tillkännager utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari också det nya centret för inresefrågor som inleder verksamheten vid Finlands ambassad i Astana. De uppehållstillståndsärenden som gäller Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan ska i fortsättningen behandlas i Astana. Behandlingen av Schengenvisum för medborgare i Kazakstan och Kirgizistan sker också vid ambassaden i Astana. 
 

Ytterligare information

  • Emmi Mäkelä, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 050 473 6694, fornamn.efternamn@formin.fi 
  • Olli Nurmi, teamledare (Centralasien), enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn 050 573 1381, fornamn.efternamn@formin.fi
  • Satu Niemelä, kommunikations- och marknadsföringsdirektör, EastCham Finland, tfn 040 359 1582, fornamn.efternamn@eastcham.fi