Minister Skinnari reser till Paris och Stuttgart

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Frankrike och Tyskland den 4–6 oktober 2021. I Paris deltar Skinnari i OECD:s årliga ministermöte och träffar franska ministrar och företrädare för näringslivet. I Stuttgart deltar Skinnari i ett businessforum om bilbranschens framtid. I programmet ingår möten med tyska företag och beslutsfattare i delstaten Baden-Württemberg.

Temat för ministermötet i Organisationen för ekonomiskt utveckling och samarbete (OECD) är de gemensamma värderingarna och hur de kan användas när man bygger en grön och inkluderande framtid. I samband med mötet firas också organisationens 60-årsjubileum. Dagens OECD är en plattform där medlemsländerna utarbetar standarder som passar värdegrunden i demokratiska öppna samhällen och lär sig av varandra. Det genomgripande klimatarbetet, projektet för att reformera den internationella företagsbeskattningen och frågor som gäller datahantering är exempel på områden där OECD:s arbete har en långtgående global relevans.

”Den gemensamma värdegrunden är en verklig tillgång för organisationen. Vi måste se till att värderingarna håller sin ställning i kärnan av arbetet även i framtiden. Endast på det sättet kan vi se till att verksamhetens och standardernas kvalitet förblir tillräckligt hög och att de tjänar medlemsländernas intressen”, säger minister Skinnari.

Syftet med resan till Frankrike och Tyskland är att skapa förutsättningar för samarbete kring genomförandet av återhämtningsprojekt och att främja finländska företags tillgång till marknaden. Frankrike är världens sjunde största ekonomi. Landet gör för närvarande stora industriinvesteringar i framtidens teknik och koldioxidfria energiformer, till exempel tillämpningar av grön vätgas.

”Finländska företag har mycket expertis inom Frankrikes prioriterade områden. Särskilt lovande branscher är till exempel hälsosektorn, den digitala sektorn och lösningar som stöder den gröna omställningen. Det är viktigt att våra företag aktivt försöker dra nytta av dessa möjligheter”, säger minister Skinnari.

Den tyska delstaten Baden-Württemberg är ett betydande centrum för bilindustrin. År 2019 riktades en sjättedel av Finlands export till Tyskland, och över 2 procent av hela varuexporten gick till Baden-Württemberg. I Stuttgart ämnar minister Skinnari särskilt lyfta fram de finländska företagens utbud när det gäller digitalisering, cirkulär ekonomi och artificiell intelligens.

”Finland har mycket att erbjuda Tyskland, men konkurrensen är hård. Vi måste hela tiden försvara vår position som en intressant samarbetspartner för Tyskland och de tyska företagen. I Tyskland är det särskilt viktigt att fokusera arbetet på delstaterna. Baden-Württemberg är alldeles central för Finlands export”, konstaterar minister Skinnari.

Ytterligare information:

Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 232
Eeva Lahti, ambassadråd, avdelningen för internationell handel, tfn +358 295 350 372
Christian Heikkinen, ambassadråd, Europaavdelningen, tfn +358 295 350 320