Minister Skinnari diskuterar medborgarnas möjligheter att påverka i EU under turnén Europa är vi

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari ska diskutera medborgarnas möjligheter att påverka i EU i Lahtis huvudbibliotek den 16 november. Avsikten är att vid diskussionsmötet höra medborgarnas tankar och önskemål om Europas framtid. Diskussionsmötet är en del av ministerturnén Europa är vi.

Diskussionsmötet ordnas tisdagen den 16 november kl. 10.30–12.00 i Lahtis huvudbiblioteks auditorium, Kirkkokatu 31, 15140 Lahtis. I diskussionen deltar även Europaparlamentarikern Miapetra Kumpula-Natri och Finlands medborgarrepresentant vid konferensen om Europas framtid Ninni Norra. Delta i diskussionsmötet på plats i biblioteket eller följ diskussionen via webbsändning. Det är möjligt att ställa frågor och kommentera såväl på plats som online.

Under hösten och vintern besöker Finlands ministrar olika orter runt om i landet för att höra finländarnas tankar och förhoppningar angående Europas framtid. De signaler ministrarna får av allmänheten blir en del av EU:s överläggningar om hurdant Europa vi vill bygga upp. Turnén Europa är vi(Länk till en annan webbplats.) ordnas som en del av konferensen om Europas framtid(Länk till en annan webbplats.).

Mer information om utvecklings- och utrikeshandelsministerns diskussionsmöte ”Medborgarnas EU” i Lahtis huvudbibliotek finns på Europainformationens webbplats(Länk till en annan webbplats.) och på evenemangets Facebooksida(Länk till en annan webbplats.). Du kan också följa diskussionsmötet och kommentera det via webbsändningen. 

Mer information:

Tiina Vainio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 148

Saku Pesonen, enheten för aktualitetskommunikation, tfn +358 295 350 407

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.