Minister Skinnari vill se mer grönt samarbete med Förenta staterna

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker New York och Washington den 14–17 juni 2022. På agendan står frågor som gäller FN:s utvecklingsorganisationer, säkerhetsläget i Europa och handelssamarbetet mellan länderna, i synnerhet inom skogssektorn.

Minister Skinnari deltar i FN:s säkerhetsråds öppna sammanträde i New York och håller ett nordiskt anförande kring temat kvinnor, fred och säkerhet. Med FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed ska minister Skinnari diskutera bland annat FN:s utvecklingsorganisationer. Ministern träffar också representanter för New Yorks stadsledning.
 
Målet med besöket i Washington är att främja samarbetet mellan länderna inom skogssektor, bioekonomi och teknik. Minister Skinnari deltar i ett evenemang som ordnas med Förenta staternas administration kring temat skogar och klimatförändringar. Han medverkar också i en expertdebatt om 6G-teknik. 
 
- Finland hör till världstoppen när det gäller hållbar skogsvård och innovationer inom skogsindustrin. Förenta staterna är redan nu ett av de viktigaste exportländerna för vår skogsindustri. Vi har utmärkta samarbetsrelationer inom grön ekonomi och teknik med vissa delstater, såsom Maine, Michigan, Minnesota, Washington State och Colorado, säger minister Skinnari. 

I Washington ska minister Skinnari träffa representanter för Förenta staternas regering och kongress och diskutera säkerhetsläget i Europa. På mötet med Världsbankens representanter lyfts fram det finansiella läget för hållbar utveckling och mobilisering av privat finansiering för att uppnå målen för hållbar utveckling.  
 
Förenta staterna är en av Finlands främsta handelspartner. Samarbetet omfattar många sektorer, vilket ger finländska företag möjlighet att erbjuda innovationer av toppklass bland annat för att främja grön omställning och bioekonomi. Samarbete på delstatsnivå ger många finländska företag och aktörer inom forskningen en språngbräda till den amerikanska marknaden och de amerikanska partnerna en väg till vår marknad.
 

Mer information:

  • Juha Niemi, ministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 50 478 1387 
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi