Minister Skinnari besöker Europaparlamentets utvecklingsutskott

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker Europaparlamentets utvecklingsutskott (DEVE) onsdagen den 24 juli i Bryssel. Ministern presenterar för parlamentsutskottet, som hör till hans ansvarsområde, Finlands EU-ordförandeskaps prioriteringar i det humanitära biståndet och diskuterar EU:s utvecklingspolitik med utskottet.

Dessutom har ministern bilaterala möten med utvecklingsutskottets ordförande Tomas Tobén, EU-kommissionär Neven Mimican med ansvar för internationellt samarbete och utveckling och kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen.

Finland prioriterar i det humanitära biståndet internationell humanitär finansiering, människor i utsatt läge, särskilt personer med funktionsnedsättning, jämställdhet mellan könen samt säkerställande av tillräckligt och effektivt humanitärt bistånd. I EU:s utvecklingspolitik prioriterar Finland jämställdhet mellan könen och partnerskap med Afrika. I enlighet med regeringsprogrammet vill Finland också stärka EU:s roll som global ledare i klimatfrågor och främja genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar.

Ansvarsområdena för Europaparlamentets utvecklingsutskott (DEVE) är att främja, genomföra och övervaka EU:s utvecklingspolitik, särskilt politisk dialog med utvecklingsländerna samt utvecklingsbistånd och samarbetsavtal med utvecklingsländerna. Utskottet deltar också i trepartsförhandlingarna med EU-ordförandeskapslandet och Europeiska kommissionen om förslaget till lagstiftning om EU:s kommande instrument för grannskap, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete.

Minister Skinnaris besök i utvecklingsutskottet hänger samman med Finlands EU-ordförandeskap. Ordförandelandets ministrar brukar presentera ordförandeskapets prioriteringar för Europaparlamentets utskott och samtala med parlamentsledamöterna.

Mötet kan följas i direktsändning från Europaparlamentet från och med kl. 10.

Mer information:

Riitta Oksanen, biträdande avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 351 432
Tiina Vainio, specialmedarbetare, utvecklings- och utrikeshandelsministerns kabinett, tfn +358 50 524 6559
Anni Mäkeläinen, attaché, utvecklings- och utrikeshandelsministerns kabinett, tfn +358 295 350 342