Minister Henriksson deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte i Köpenhamn

Ministern för nordiskt samarbete Anna-Maja Henriksson reser den 9 februari till Köpenhamn för att delta i de nordiska samarbetsministrarnas möte. Mötet är det första under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024.

Prioriteringen för det svenska ordförandeskapet är att främja Vision 2030 som godkänts av de nordiska statsministrarna. Visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Under sin ordförandeskapsperiod kommer Sverige framför allt att fokusera på ökad rörlighet mellan de nordiska länderna genom ett intensivare gränshindersamarbete.

”Jag tackar Sverige för ett bra och aktuellt ordförandeskapsprogram. Jag tycker att det är väldigt viktigt att Sverige strävar under ordförandeskapsåret till att lösa gränshinder och gör det lättare för människor att röra sig, bo, studera, arbeta och driva företag i de nordiska länderna”, säger minister Henriksson. 

Samarbetsministrarna kommer också att diskutera arbetet med visionen och fatta beslut om ett samarbetsprogram för 2025–2030. En av mötets centrala frågor är planering av budgeten för 2025. Finland är ordförande i ministerrådet år 2025.

Mer information

  • Ann-Sofie Stude, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn 0295 350 531
  • Anita Westerholm, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 051