Minister Haavisto reser till New York för högnivåveckan i FN:s general-församling, minister Skinnari representerar Finland vid högnivåmöten online

Högnivåveckan i Förenta nationernas 76:a generalförsamling inleds i New York den 20 septem-ber. Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i evenemang på ministernivå på plats i New York. Han har också enskilda möten med ministerkolleger och träffar representanter för FN. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari representerar Finland vid flera högnivåmöten online.

Aktuella teman ligger i fokus under FN:s högnivåvecka, bland annat coronapandemin och hälsosäkerheten, klimatfrågor, de mänskliga rättigheterna samt läget i Etiopien och Afghanistan. På agendan står också Finlands kandidatur till FN:s råd för mänskliga rättigheter, stärkandet av det multilaterala samarbetet och reformen av FN.

Finlands delegation leds av republikens president Sauli Niinistö, som håller Finlands anförande under generaldebatten i New York tisdagen den 21 september. President Niinistö håller därtill ett anförande på distans vid toppmötet om livsmedelssystem torsdagen den 23 september.

Statschefer och ministrar kan delta i högnivåveckans program på plats, men på grund av pandemiläget har storleken på delegationerna som reser till New York begränsats, så flera högnivåevenemang ordnas huvudsakligen på distans och fördelas över två veckor den 20–27 september.

Ministrarnas program fokuserar på gemensamma lösningar på globala utmaningar

Minister Haavistos program handlar huvudsakligen om aktuella kriser, särskilt situationen i Afghanistan, och om digitalisering, fredsmedling och multilateralt samarbete. På hans program står också enskilda möten med ministerkolleger från andra länder och ledningen för olika FN-organ.

Minister Skinnaris program under högnivåveckan handlar bland annat om hur det multilaterala systemet ska stärkas, om klimat, innovation, cirkulär ekonomi, utbildning, skolmåltider, de minst utvecklade länderna och om företagens roll i hållbar utveckling. Minister Skinnari håller Finlands anförande vid ett ministermöte om de minst utvecklade länderna (17 september), vid SDG Business Forum (22 september), vid lanseringen av skolmatskoalitionen (23 september) och vid en högnivåpanel om klimatutbildning som beaktar flickor (24 september).

Under högnivåveckan ordnas också evenemanget SDG Moment till stöd för de globala målen för hållbar utveckling den 20 september, 20-årsjubileet för Durban-deklarationen och handlingsprogrammet mot aids den 22 september och en energidialog på hög nivå den 24 september.

Utgångspunkten för Finlands verksamhet i FN är försvaret av den internationella regelbaserade ordningen och stärkandet av det multilaterala samarbetet, där de viktigaste prioriterade områdena för Finland är hållbar utveckling och kampen mot klimatförändringarna, konfliktförebyggande, fredsmedling, jämlikhet och de mänskliga rättigheterna. FN:s högnivåvecka erbjuder en värdefull möjlighet att stärka samarbetsrelationerna och lyfta fram de teman som är viktiga för Finland.
 

Mer information om utrikesministers program:
Anna Salovaara, enhetschef, enheten för FN och allmänna globala ärenden, tfn
+358 295 350 018
Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 478 2587
 

Mer information om utvecklings- och utrikeshandelsministerns program:
Satu Lassila, enhetschef, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn +358 295 350 022
Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729


Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.