Utrikesminister Haavisto i Irak: "Finland stöder Iraks stabilisering"

Utrikesminister Pekka Haavisto besökte Irak den 22–23 juli på inbjudan av utrikesminister Fuad Hussein. Ett av de centrala syftena med besöket var att skapa kontakter till Iraks nya regering, att uttrycka Finlands stöd för Iraks stabiliseringssträvanden och att utbyta tankar om bilaterala och regionala frågor. Irak hör till Europas grannskap och är ett geopolitiskt viktigt land, vars stabilitet och återuppbyggnad i hög grad ligger i Finlands och i hela EU:s intresse.

Utrikesminister Haavisto träffade Iraks utrikesminister Fuad Hussein. Foto: Iraks utrikesministeriet

I huvudstaden Bagdad träffade utrikesminister Haavisto Iraks utrikesminister och besökets värd Fuad Hussein, premiärminister Mustafa al-Kadhimi, president Barham Salih och parlamentets talman Mohamed al-Halbousi. Utrikesminister Haavisto invigde Finlands ambassad i Bagdad tillsammans med utrikesminister Hussein torsdagen den 23 juli. Finland öppnade en ambassad i Bagdad i november 2019 efter en paus på nästan 29 år.

Minister Haavisto besökte även staden Erbil där han träffade presidenten för regionen Kurdistan Nechirvan Barzani och regionregeringens premiärminister Masrour Barzani. I Erbil besökte minister Haavisto även basen för den finländska krishanteringsstyrkan i Irak, Camp Lion. Finland har deltagit i den internationella koalitionen mot terrororganisationen IS sedan 2015.

Iraks återuppbyggnad

De finländska och internationella styrkornas närvaro och verksamhet i Irak var ett av samtalsämnena under minister Haavistos diskussioner med Iraks politiska ledning. Diskussionerna handlade också om regionens säkerhetspolitiska läge, om Iraks återuppbyggnad och reformer samt ekonomiska frågor. De berörde också människorättsfrågor och ett fördjupat samarbete i ärenden som rör migration och återsändande.

”Med tanke på finländarnas säkerhet är det viktigt att vi vet och förstår vad som pågår i regionen. En vettig utrikespolitik är en långsiktig insats för säkerheten. Återuppbyggandet, som håller på att sätta igång med det internationella samfundets stöd, erbjuder också ekonomiska möjligheter”, framhåller utrikesminister Haavisto.

Finland och Irak har haft nära förbindelser under en lång tid. Det förra finländska ministerbesöket gjordes av försvarsminister Jussi Niinistö i december 2016. I synnerhet under 1970- och 1980-talet besökte finländska industri- och handelsmän Irak ideligen. I Bagdad bodde vid slutet av 1970-talet som mest över 1 000 finländare, många i bostadsområdet som kallades Finncamp. Finländare har ritat och byggt till exempel Bagdads konferenspalats, yrkeshögskolor, lantbruksskolor och bostadsområden.

Mer information: Riikka Eela, enhetschef, enheten för Mellanöstern, tfn +358 50 469 9692, och Otto Turtonen, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 514 581. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.