Minister Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte

Ministern för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte den 10 september 2020. Mötet hålls som videokonferens på grund av coronapandemin.

Under mötet behandlas bland annat budgeten för nästa år, de nordiska ländernas erfarenheter av coronapandemin och pandemins inverkan på det nordiska samarbetet. Ordföranden för Gränshinderrådet Bertel Haarder besöker mötet och berättar om aktuella frågor som rör den nordiska rörligheten. Ministrarna tar också del av revisionsmyndighetens anmärkningar angående problemen med införandet av och rapportering i sekretariatets bokföringssystem. Därtill diskuteras ministerrådets program för det västra grannskapet (Förenta staterna, Kanada, Storbritannien och Irland). 

Under mötet ska ministrarna godkänna Nordiska ministerrådets handlingsplan för 2021–2024. Handlingsplanen utgår från den vision som statsministrarna fastställde för det nordiska samarbetet i somras. Enligt den nya visionen ska Norden vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Ett utkast till handlingsplanen finns på sekretariatets webbplatsLänk till en annan webbplats..

Mer information: Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.