Minister Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte i Halden i Norge

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte i Halden i Norge den 27–28 juni 2022. Ett av mötets huvudteman handlar om det nordiska samarbetet i kristider, med fokus på samarbetsministrarnas roll i att säkerställa informationsutbytet mellan länderna. Ministrarna antar också ett gemensamt uttalande om samarbete i kristider.

"Vikten av samordning, samarbete och samstämmighet mellan de nordiska länderna ökar ytterligare vid kriser. Tillsammans är vi starkare, och vi nordiska samarbetsministrar har en viktig roll i att lyfta fram det nordiska perspektivet både i relationerna mellan våra länder och i våra egna länder", säger minister Blomqvist.

En annan viktig fråga på mötet är gränshinderarbetet som ministrarna diskuterar tillsammans med Gränshinderrådet. 

"Att främja fri rörlighet mellan de nordiska länderna, oberoende av om det gäller boende, studier, arbete, företagande eller fritid, gynnar oss alla i Norden. Kontakterna och växelverkan människor emellan ligger i kärnan av den nordiska samhörigheten och gemenskapen. Det här understryker gränshinderarbetets betydelse för att främja integrationen när vi arbetar för att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region i enlighet med vår gemensamma vision", fortsätter ministern.   

På agendan står också bland annat Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäkis förslag till ministerrådets budget för 2023, ministerrådets samarbetsprojekt i Nordens närområden och fastställande av det åtagande om ett grönt och jämställt Norden som de nordiska jämställdhetsministrarna ingick i mars.

Mer information:

  • Ville Andersson, tf. chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 50 348 1575, fornamn.efternamn@formin.fi
  • Carolina Nordling, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 150 278, fornamn.efternamn@gov.fi