Minister Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas videomöte

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas digitala möte den 13 september.

Till mötets huvudteman hör genomförandet av den gemensamma vision som godkändes av de nordiska statsministrarna 2019. Ministrarna diskuterar även halvtidsutvärderingen av handlingsplanen 2021–2024 och det fortsatta visionsarbetet. Målet med visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

”Om drygt sju år ska vi vara världens mest hållbara och integrerade region. Vikten av vår gemensamma vision – såväl hållbarhets- som integrationsmålet – har understrukits av den senaste tidens händelser. Halvtidsutvärderingen är viktig för att vi ska se hur långt vi kommit på vägen, liksom hur vi ska arbeta vidare med att förverkliga visionen", säger minister Blomqvist. 

Andra frågor som behandlas på mötet är Nordens gemensamma paviljong på världsutställningen i Osaka 2025 och finansieringen av renoveringen av Nordens Hus i Reykjavik. På mötet kommer ministrarna också att godkänna ministerrådets budget för år 2023 och bokslutet för år 2021.

 

Mer information: 

  • Carolina Nordling, ministerns specialmedarbetare, tel. 0295 150 278, fornamn.efternamn@om.fi
  • Ann-Sofie Stude, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tel. 0295 350 531, fornamn.efternamn@formin.fi