Minister Blomqvist deltar i nordisk konferens på Färöarna om erfarenheterna av coronapandemin

Ministern för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist deltar i en konferens i Tórshavn på Färöarna den 25 november 2021. Under konferensen behandlas erfarenheter av den nordiska krishanteringen under coronapandemin och det framtida nordiska beredskapssamarbetet. Det är en av prioriteringarna under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021.

Färöarnas landsstyre står värd för konferensen, vars syfte är att stärka de nordiska ländernas gemensamma analys av vad vi lärt oss av det nordiska samarbetet under pandemitiden och hur samarbetet bör utvecklas med tanke på framtida kriser. 

”Det är viktigt att vi tillsammans diskuterar lärdomarna av coronapandemin. Det har varit mycket fokus på de stängda gränserna mellan de nordiska länderna – och det med fog. Den fria rörligheten hör till det nordiska samarbetets och samhörighetens hörnstenar, och gränsstängningarna har drabbat medborgarna i våra gränsregioner speciellt hårt. Nordborna ska kunna lita på att en nordisk gränsöverskridande vardag fungerar”, säger minister Blomqvist.

Minister Blomqvist deltar i en paneldebatt om följderna och lärdomarna av coronakrisen. Han kommer också att sammanfatta konferensens diskussioner i egenskap av ordförande för Nordiska ministerrådet.
 
”Under det finländska ordförandeskapet har vi fokuserat på att blicka framåt och ta lärdom av coronakrisen. Pandemin har varit en påminnelse om att vi alla gynnas av att samarbeta. Norden är helt enkelt starkare tillsammans. Det är den insikten vi ska ta vara på och konkretisera i ett ännu djupare och tätare samarbete”, konstaterar minister Blomqvist.

I mötet deltar bland annat de nordiska samarbetsministrarna, Nordiska rådets president Bertel Haarder och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki. Det deltar också olika experter på hälsoområdet, bland annat Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell och WHO:s Europadirektör Hans Kluge, som deltar på distans. Minister Jan-Erik Enestam håller ett anförande om resultaten av den utredning om samarbetet i kristider som Nordiska ministerrådet beställt av honom.

Konferensens program(layout.types.url.description)

Ytterligare information:

Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781, fornamn.efternamn@formin.fi.

Carolina Nordling, minister Blomqvists specialmedarbetare, tfn +358 295 150 278, fornamn.efternamn@gov.fi