Minister Anne Berner deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte

Minister Anne Berner deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte i Köpenhamn den 24 april.

Ministrarna har sammankallats för att behandla det nordiska samarbetets framtidsvision och långsiktiga mål.

Ytterligare information: Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

nordiskt samarbete