Minister Anne Berner deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte

Minister Anne Berner deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte i Reykjavik den 6–7 februari 2019.

Mötet är det första som ordnas under Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Vid mötet kommer samarbetsministrarna att diskutera visionen för det nordiska samarbetets framtid.

Ministrarna väntas fatta beslut om Nordiska ministerrådets nya plan för ökad mobilitet. Därtill ska de diskutera ministerrådets budget för 2020.

Ytterligare information: Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.