Matti Heimonen fortsätter som utrikesministeriets protokollchef

Matti Heimonen. Foto: Petri Krook.

Statsrådet utnämnde den 9 juli utrikesrådet Matti Heimonen att fortsätta i uppdraget som utrikesministeriets protokollchef från och med den 1 september 2020 till och med den 31 augusti 2022. Heimonen har varit protokollchef sedan 2016.

Ytterligare information: Jyri Järviaho, tf personaldirektör, tfn 0295 351 449