Rekommendationerna och restriktionerna ändras beroende på coronaläget

Den 11 september fattade statsrådet beslut om begränsningar i gränstrafiken som träder i kraft den 19 september. Inreserestriktionerna avvecklas mellan Finland och Island, Norge, Polen, Sverige, Tyskland och Cypern samt för invånare i Australien, Kanada och Japan som reser från sitt hemland till Finland. Inreserestriktioner införs på nytt mellan Finland och Italien och Ungern

Utrikesministeriets allmänna rekommendation, som gäller alla länder i världen, är att undvika resor som inte är nödvändiga på grund av coronapandemin. Undantag till denna rekommendation är de länder som regeringen beslutat att inte omfattas av inreserestriktionerna.

fr.o.m. den 19 september:

  • Schengenländer: Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Norge, Polen, Sverige, Tyskland, Slovakien, Estland
  • Övriga europeiska länder: Cypern, Vatikanstaten 
  • Länder utanför Europa: Australien, Georgien, Japan, Kanada, Sydkorea, Nya Zeeland, Rwanda, Thailand, Tunisien, Uruguay

    Från och med den 19 september kan inreserestriktionerna avskaffas i trafiken mellan Finland och sådana EU- och Schengenländer där förekomsten av nya sjukdomsfall har varit högst 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen. Hittills har gränsvärdet varit 8–10 fall. Det nya gränsvärdet gäller också Storbritannien.

Gränsvärdet 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dagarna tillämpas i fortsättningen också på länder som finns på den s.k. gröna listan som fastställts av Europeiska unionens råd.

Regeringen bedömer behovet av inreserestriktioner och deras omfattning varje vecka utifrån det epidemiologiska läget. Länders ställning kan med andra ord förändras varje vecka.

Avskaffandet av restriktionerna innebär att man kan resa från dessa länder till Finland på semesterresa och att man från Finland får resa till länderna i fråga och återvända till Finland utan att stanna i frivillig karantän efter återkomsten.

När begränsningar införs betyder det att man från länderna i fråga inte får göra fritidsresor till Finland. Om en person av någon annan, tillåten orsak kommer till Finland ska hen hålla sig i karantän på eget initiativ i två veckor. Resenärerna kan också hänvisas till ett frivilligt coronavirustest på flygplatsen eller i hamnen och en läkare kan utifrån en riskbedömning bestämma att resenären ska hållas i karantän.

Läs också Gränsbevakningsväsendets anvisningar för resenärer som anländer till FinlandLänk till en annan webbplats..

Undvik icke-nödvändiga resor

Alla har rätt att lämna Finland, om inte den rätten begränsats genom lag, och finländare har alltid rätt att återvända till Finland.

Om du planerar en resa ska du beakta att alla länder kan införa inreserestriktioner vid sina egna gränser oberoende av Finlands beslut, så att resan i praktiken ändå är omöjlig. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad före din resa.

Om du reser, var ansvarsfull

Coronaviruset är fortfarande ett stort globalt hot mot resesäkerheten. Läget kan förändras snabbt och på ett oförutsebart sätt. Tillgången till hälsovårdstjänster kan vara begränsad. När en pandemi pågår är utrikesministeriets möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut begränsade.

Om du trots allt besluter dig för att resa, var ansvarsfull och iaktta myndigheternas rekommendationer. Det är fortsättningsvis av största vikt att du håller 1–2 meters avstånd till andra alltid då det är möjligt, tvättar händerna, iakttar noggrann hygien då du hostar eller nyser och undviker att röra sitt ansikte. I situationer där det inte går att hålla avstånd till andra rekommenderas användning av munskydd. I många länder är det obligatoriskt att använda munskydd och straffbart att vara utan.

Kontrollera din att reseförsäkring är giltig och tillräckligt omfattande innan du reser.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för att ge anvisningar till resenärer som kommer till Finland, till exempel om frivillig karantän. Läs de aktuella rekommendationerna om hygien, säkerhetsavstånd och karantän på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: Anvisningar för resenärer och arbetstagare som anländer till Finland Länk till en annan webbplats.

 


Uppdaterad 15.9.