Bärplockarnas visumansökningar behandlas särskilt noggrant

Utrikesministeriet beslutade i november 2022 att bärplockare tills vidare inte beviljas visum. Anledningen därtill var oklarheterna kring bärplockningen, risken för människohandel, polisundersökningen som pågår i Finland och eventuella förändringar i bärplockarnas ställning som arbets- och näringsministeriet arbetat med.

Den 9 februari informerade arbets- och näringsministeriet att man inte kan förtydliga bärplockarnas ställning genom att ändra statsrådets förordning om säsongsarbete, utan det kräver lagändringar. 

Eftersom lagberedningen tar tid, har utrikesministeriet inte några grunder för att helt och hållet låta bli att bevilja visum, och ansökningarna måste behandlas. Eventuella ansökningar tas emot och behandlas individuellt i enlighet med viseringskodexen. Vid behandlingen bedöms noggrant bland annat resans syfte, risken för människohandel, tillförlitligheten av de uppgifter som sökanden anger i ansökan och sökandens tillgängliga medel.  
 
Utrikesministeriet  har ansett att tillämpningsområdet för lagen om säsongsarbete också borde omfatta plockning av vilda bär och att plockarna borde stå i ett anställningsförhållande för att visum ska kunna beviljas på basis av säsongsarbete. Detta skulle förtydliga ställningen för både bärplockare och företag som anställer bärplockare.

Mer information

  • Jussi Tanner, konsulär chef, tfn 050 411 0340
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi