Finland Promotion Board som styr arbetet för Finlandsbilden tillsattes för ny mandatperiod

Statsminister Antti Rinne har genom beslut av statsrådets kansli tillsatt styrgruppen för Finland Promotion Board för mandatperioden 1.9.2019–31.12.2023.

Styrgruppen för Finland Promotion Board styr arbetet för Finlandsbilden och tar ställning till frågor kring Finlandsbilden. Styrgruppen leder planeringen av gemensamma verktyg för kommunikation om Finlandsbilden samt samlar in och utnyttjar forskningsdata som anknyter till Finlandsbilden. Därtill utarbetas det årligen en tematisk kalender som bland annat stöder utrikesrepresentationernas arbete för Finlandsbilden. En strategi för arbetet för Finlandsbilden godkändes 2017.

”Det gör arbetet lättare för alla dem som upprätthåller Finlands internationella kontakter om Finland är känt ute i världen för sina verkliga styrkor. Vårt mål är att stärka Finlands position genom ett effektivt och samordnat arbete för Finlandsbilden”, konstaterar utrikesministeriets tf kommunikationsdirektör Paula Parviainen, som är ordförande för Finland Promotion Board.

Arbetet för Finlandsbilden stöder Finlands politiska och handelsekonomiska påverkansarbete, och har dessutom en viktig roll när det gäller att locka internationella experter, investeringar och turister. Arbetet för Finlandsbilden är en viktig del av den verksamhet som nätverket Team Finland bedriver för att stödja finländska företags internationalisering och exportfrämjande.

”Det finns ett intresse för Finland som vi vill dra nytta av genom att presentera även andra aspekter av det finska samhället än de som vanligtvis väcker intresse – vårt utbildningssystem och finländarnas lycklighet. Vi vill förmedla en bild av ett öppet, omtänksamt och välfungerande samhälle vars konkurrenskraft bygger på hög kompetens, hållbar utveckling och samarbete. Det är också viktigt att lyfta fram den nordiska dimensionen”, påpekar Parviainen.

Arbetet för Finlandsbilden bygger på nätverkssamarbete mellan aktörer inom den offentliga och den privata sektorn. Medlemmar i Finland Promotion Board är

 • kommunikationsdirektör Paula Parviainen, utrikesministeriet
 • kommunikationsdirektör Mikko Koivumaa, arbets- och näringsministeriet
 • kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski, statsrådets kansli
 • enhetschef Laura Kamras, utrikesministeriet
 • direktör för internationella ärenden Jaana Palojärvi, undervisnings- och kulturministeriet
 • kommunikationsdirektör Tomi Korhonen, Business Finland
 • direktör Paavo Virkkunen, Visit Finland
 • generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen
 • verksamhetsledare Tove Ekman, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf
 • kommunikationsdirektör Liisa Kivelä, Helsingfors stad
 • verkställande direktör Sanna Tarssanen, House of Lapland
 • kommunikationsdirektör Atte Palomäki, Wärtsilä
 • varumärkes- och marknadsföringsdirektör Johanna Jäkälä, Finnair
 • kommunikationsdirektör Veera Heinonen, Sitra
 • kommunikationsdirektör Mari-Kaisa Brander, undervisnings- och kulturministeriet
 • verksamhetsledare Kaisa Rönkkö, Music Finland
 • marknadsföringsdirektör Mikko Keränen, Iceye.

Ytterligare information: Paula Parviainen, utrikesministeriets tf kommunikationsdirektör, tfn +358 295 350 425, och Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati, tfn +358 295 351 558

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.