Generaldirektören för Världslivsmedelsprogrammet WFP David Beasley besöker Finland

Generaldirektören för Världslivsmedelsprogrammet WFP David Beasley besöker Finland den 18 oktober. Beasley deltar i ministermötet för den internationella koalitionen för skolmat i Helsingfors.

WFP:s generaldirektör David Beasley 
Bild: Kimmo Räisänen

 

WFP:s generaldirektör David Beasley besöker Finland på inbjudan av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. Beasley möter också utrikesminister Pekka Haavisto.

Beasley har lett Världslivsmedelsprogrammet WFP sedan 2017 och under hans ledning strävar organisationen efter att möta den pågående livsmedelskrisen. Enligt FN lider nästan 10 procent av världens befolkning av undernäring. Beasley besöker ofta olika krisområden och strävar även efter att främja olika frågor som handlar om att hjälpen når fram, till exempel avtalen om spannmålstransporter på Svarta Havet.

Tillsammans med Frankrike är Finland ordförande i den internationella koalitionen för skolmat. Koalitionen främjar skolmat globalt. Minister Skinnari är skolmatssändebud för Världslivsmedelsprogrammet WFP.

Stödjandet av skolmat spelar en viktig roll i fråga om att förbättra livsmedelssäkerheten och minska undernäringen i utvecklingsländer. För de barn som bor i världens fattigaste länder kan skolmaten vara dagens enda måltid.

Koalitionen för skolmat strävar efter att skolmaten ska få en större täckning och få större resurser även i de sköraste länderna.

Koalitionens möte kan följas i direktsändning(Länk till en annan webbplats.) den 18 oktober från och med kl. 9.00. 

Mer information

  • Emmi Mäkelä, minister Skinnaris utvecklingspolitiska specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6694
  • Pekka Marttila, ansvarig tjänsteman, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn +358 295 350233.
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi